Strpení, prosím...

Zpracovávání a ochrana osobních údajů v GBR

 

V Galerii Benedikta Rejta zpracováváme vybrané osobní údaje pro účely péče o návštěvníky a zákazníky, zlepšování našich služeb, informování o galerijním programu a dalších pořádaných kulturních akcí. V některých případech k tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Vážíme si Vaší důvěry a při zpracování Vašich osobních údajů respektujeme standardy ochrany osobních údajů.

Správcem osobních údajů je Galerie Benedikta Rejta v Lounech, IČO 00360724 se sídlem Louny, Pivovarská 34, PSČ 440 01 (dále uváděna jen ve zkratce GBR) jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj.

GBR určuje účel a prostředky ke zpracovávání osobních údajů a odpovídá za soulad s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známým jako GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu z následujících právních titulů: plnění právních povinností vyplývající z právních předpisů, plnění smlouvy a existující oprávněný zájem.

V případě poskytnutého souhlasu, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely vymezené v uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě GBR se převážně jedná o využití v přímém marketingu a zlepšování námi nabízených služeb.

GBR zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů zpracování. Zejména se jedná o kontaktní údaje: e-mailová adresa, jméno a nekonkretizované místo pobytu (PSČ). Dále se může jednat o informace poskytnuté v rámci vzdělávacích akcí a kroužků: kontaktní údaje na rodiče a informace o dítěti (osobní údaje, zdravotní stav atp.). Fotografie a videozáznamy v souvislosti s pořizováním fotografií a videozáznamů z akcí pořádaných GBR sloužící k archivaci akcí nebo pro zpravodajské a propagační účely.

V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s nakládáním s osobními údaji můžete kontaktovat GBR. Rovněž máte kdykoliv právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, právo žádat o přístup k osobním údajům, právo na opravu, doplnění nebo výmaz osobních informací, právo na omezení zpracovávání a vznést námitku proti zpracovávání.

Děkujeme za Vaši důvěru.

 

zavřít