Strpení, prosím...

Archiv programů

Věříme, že zažít některý z našich doprovodných programů na živo je nenahraditelné, a tak se s vámi nebojíme sdílet záznamy vybraných přednášek, komentovaných výstav nebo vernisáží na našem YT kanále. Kromě unikátních doprovodných programů se věnujeme cyklům přednášek, workshopům a spolupracím s dalšími organizacemi rozvíjející vybraná témata v dlouhodobých horizontech.

 

Potřeba krásy

Měnící se doba přináší mnoho otázek, nečekané zvraty i velké transformace. Zdá se, že se dotkne všech oblastí života jednotlivce i společnosti. Jak ji prožít, jak se na ni připravit? Jaká je v tomto kontextu role umění a kultury? V jakém vztahu jsou etika a estetika? Co si představit pod pojmem „péče o duši“ a jak vnímání umění či krásy může přispět k psychickému zdraví? Touto problematikou se zaobírá přednáškový cyklus Potřeba krásy s odborníky různých oborů na téma krásy, umění a wellbeingu. 

 

Architektura s Petrem Jakšíkem

Petr Jakšík je absolventem FA VUT, pracuje v ateliéru A8000, věnuje se scénografii a příležitostně pod jménem JAKSIK+ (ne)učí děti architekturu. Workshop se zaměřuje na individuální přístup a stejně tak dává prostor pro komunikaci s ostatními s cílem podněcování spolupráce ve skupině. Ve svých kurzech pro děti se soustředí na rozvoj fantazie, volné tvorby, experiment i kritické myšlení, které jim umožní velkorysý, otevřený a radostný pohled na svět kolem nich.

Série workshopů reaguje na jedinečnou architektonickou a urbanistickou identitu Loun s cílem probudit v dětech cit k hmotě, prostoru a dalším základním elementům architektury i vytvořit alternativu k úspěšným architektonickým přednáškám pro dospělé a přiblížit lounskou architekturu i těm nejmenším.  

 

Architektonické přednášky

Série architektonických přednášek, ve kterých oslovujeme akademiky, edukátory, propagátory architektury i architekty samotné reagující na jedinečnou architektonickou a urbanistickou identitu Loun. Mezi přednášejícími jsme přivítali prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., DSc. nebo Ing. arch. Zdeňka Lukeše.

 

Komentované prohlídky

S každou výstavou vám přinášíme klasický formát galerijního doprovodného programu v podobě komentovaných prohlídek s kurátory a umělci. Výjimkou byla výstava Krása, u které jsme zvolili experimentální formát krátkého komentáře proměnlivé expozice z depozitářů galerie, vycházející z kurátorského přístupu k neobvyklému výstavnímu formátu.

 

Vonný workshop

Vonné workshopy pod vedením Kateřiny Melenové, která se kromě dlouhodobého rozvoje kulturní scény a vedení institucí se zaměřením na divadelní i výtvarné umění, také věnuje studiu, zpracovávání a působení aromatických látek a jejich pozitivním dopadům na tělo i mysl. Tyto dva zdánlivě odlišné obory se jí podařilo propojit ve výstavě Krása, kde vytvářela olfaktorické instalace. Vonné workshopy i olfaktorické instalace protkávají výstavní trilogii Krása-Hra-Duše a stávají se jedním z programů rozvíjející dlouhodobé téma GBR péče o duševní zdraví.

 

Spolupráce s Tanec Praha

Od roku 2020 společně s Tancem Praha přinášíme současné taneční umění do Loun. Věříme, že příležitost setkávání se s tanečním uměním v galerii odhaluje další rozměry vnímání – nový vztah k prostoru, změna perspektivy vidění uměleckých děl i bourání konvencí.

 

 

 

2021

20/1 | Hovory v lockdownu | Lenka Sýkorová a Jan Jíra

 

27/5 | Inscenované čtení | Za Horizont | Roman Szpuk

25/6 | Vernisáž | Krajinou vzdálenou i blízkou: historické fotografie Karla Goszlera

 

5/8 | Vernisáž | MIRVALD 100

 

23/9 | Přednáška | Anna Hogenová | Potřeba krásy

 

11/11 | Dramatické čtení Mirvaldova textu

 

 9/12 | Vernisáž | Milostav Moucha: Cesta

 

16/12 | Přednáška | Josef Vomáčka | Potřeba krásy

 

 

 

2022

30/1 | Hra na budoucí město

10/2 | Promítání | Dokument Cesta: Miloslav Moucha

24/2 | Koncert | Rozloučení s výstavou Miloslav Moucha | Eliška Sýkorová

 

22/3 | Vernisáž | Voda

 

31/3 | Přednáška Pjér la Šé’z | Potřeba krásy

 

21/4 | Přednáška | Kateřina Melenová | Potřeba krásy

 

22/4 | Venisáž | Voda 

22/4 | Performance | Svatopluk Klimeš a Ohře


 

3/5 | Přednáška Šubrtové a R. Schmelzové | Land Art

 

19/5 | Vernisáž AQUARIUM - II. část výstavy VODA


 

3/6 | Vernisáž Energie a civilizace | Výstava Voda ve veřejném prostoru


 

23/7 | Koncert | Koncert pro krajinu | Vladimír Václavek

 

25/8 | Přednáška | Voda a krajina

 

6/10 | Vernisáž | Monika Immrová a Pavel Nádvorník: Romové a kluci

20/10 | Přednáška | David Pitrhar

10/11 | Komentovaná prohlídka výstavy

 

24/11 | Komentovaná prohlídka

 

26/11 | Přednáška | Zvuková alchymie | Stanislav Doležal

 

26/11 | Komentovaná prohlídka fotografií Pavla Nádvorníka Setkání s pamětníky


 

1/12 | Přednáška | Krása a harmonie | Hana Blochová

 

15/12 | Vernisáž | Konstruktivní tendence: mezi napětím a křehkou stabilitou

 

17/12 | Přednáška | Jiří Horáček | Potřeba krásy

 

 

 

2023 

9/2 | GBR očima pamětníků

23/3 | Komentovaná prohlídka | Konstruktivní tendence | Pavel Kappel

 

22/3 | Předávání čestného občanství města Louny Janu Jírovi

 

30/3 | Workshop | Architektura s Petrem Jakšíkem | pro děti

2/4 | Animační program | KT s Janou S. Melicharovou | pro rodiče s dětmi

4/4 | Promítání | Dokument Křižovatka

 

27/4 | Vernisáž | Krása 

 

4/5 | Workshop | Architektura s Petrem Jakšíkem | pro děti

10/5 | Workshop | Světlo s Kamilou Ženatou

 

24/5 | Přednáška | Panna Marie, Venuše nevýslovné krásy s PhDr. Ing. Janem Roytem, Ph.D., DSc.

 

26/5 | Muzejní noc

26/5 | Přednáška | Slavní moderní architekti v Lounech | Zdeňek Lukeše

 

1/6 | Workshop | Architektura s Petrem Jakšíkem | pro děti

7/6 | Performance | Obrysy | Eliška Brtnická

7/6 | Komentovaná prohlídka | 12 obrazů – vybraná díla z depozitáře

7/6 | Arteterapeutický workshop | Madona | Kamila Ženatá

8/6 | Tanec v expozici | Krása v síle – síla v kráse | Yana Reutova a spol.

15/6 | Koncert | Ty spíš, duše moje | Markéta Cukrová

22/6 | Tanec | Shromáždit se a snít | Tereza Ondrová | regionální program festivalu Tanec Praha

21/6 | Komentovaná prohlídka | 12 obrazů – vybraná díla z depozitáře

27/6 | Performance | Taxon five | Tereza Lehnerová | regionální program festivalu Tanec Praha 

 

5/7 | Komentovaná prohlídka | 12 obrazů – vybraná díla z depozitáře

19/7 | Komentovaná prohlídka | 12 obrazů – vybraná díla z depozitáře

19/7 | Workshop | 12 vůní | Kateřina Melenová

26/7 | Tanec | Krása v síle – síla v kráse | Yana Reutova a spol.

29/7 | Performance | Obrysy | Eliška Brtnická

 

2/8 | Komentovaná prohlídka | 12 obrazů – vybraná díla z depozitáře

3/8 | Koncert | Stará hudba a mystické písně | Hana Blochová  

16/8 | Komentovaná prohlídka | 12 obrazů – vybraná díla z depozitáře

17/8 | 13.00-17.00 | Performance | Obrysy | Eliška Brtnická

23/8 | Workshop | 12 vůní  | Kateřina Melenová

30/8 | Komentovaná prohlídka | 12 obrazů – vybraná díla z depozitáře

 

13/9. | 13.00-17.00 | Performance v expozici | Obrysy | Eliška Brtnická

13/9 | 17:00 | Instalace jednoho obrazu | 12 obrazů – vybraná díla z depozitáře

21/9 | 18:00 | Workshop | 12 vůní | Kateřina Melenová

27/9 | 17:00 | Instalace jednoho obrazu | 12 obrazů – vybraná díla z depozitáře

26/9 | 13.00-17.00 | Tanec v expozici | Krása v síle – síla v kráse | Yana Reutova a spol.

 

4/10 | 13.00-17.00 | Performance v expozici | Obrysy | Eliška Brtnická

4/10 | 18:00 | Arteterapeutický workshop | Krása | Kamila Ženatá 

11/10 | 17:00 | Instalace jednoho obrazu | 12 obrazů – vybraná díla z depozitáře

20/10 | 13.00-17.00 | Tanec v expozici | Krása v síle – síla v kráse | Yana Reutova a spol.

27/10 | 18:00 | Workshop | 12 vůní | Laboratorium vůní | Kateřina Melenová

zavřít