Strpení, prosím...

Art Club*

*s uměním o umění pro děti

 

Volnočasová vzdělávací platforma pro děti a studenty pro interakci i aktivní komunikaci s uměním o umění. Art Club poskytuje prostor pro diskuzi, tvoření a hledání souvislostí nejen ve světě umění – nahlíží do zákulisí galerie, reaguje na aktuální výstavy (nejen v GBR) a umění ve veřejném prostoru. Za doprovodu galerijních a externích edukátorů, i umělců samotných, učí objevovat, vnímat i dívat se okolo sebe.

                                                             

Poprvé za své působení Galerie Benedikta Rejta rozšiřuje své edukační programy o volnočasové aktivity určené všem věkovým skupinám dětí a studentů. Art Club je určen zejména pro děti se zájmem  o výtvarné umění i umění obecně, poznání historie i skrytého života galerie, diskusi a interaktivní tvoření. To vše v jedinečném architektonickém prostoru a s odborným zázemím významné sbírky, s nabitou knihovnou (zaměřenou na české a zahraniční výtvarné umění, architekturu, fotografii i nová média) a workshopovým studiem, které neklade fantazii hranic.

Běžný program Art Clubu je navíc rozšířen o možnost účastnit se vybraných doprovodných programů galerie jako jsou koncerty, přednášky, performance a mnohé další.

V jednotlivých skupinových lekcích uplatňujeme metody RWCT neboli čtením a psaním ke kritickému myšlení, vedoucí k samostatnému a kritickému uvažování. Dále metody problémového učení, které podporují schopnost řešit problémy a překonávat obtíže nebo metody skupinové práce vedoucí k efektivní komunikaci, diskuzi, spolupráci, přijímání názorů druhých i obhájení těch vlastních. V neposlední řadě pracujeme prostřednictvím techniky evokace, pro kterou budou využívána díla ze sbírek GBR. Spolupráce s odborníky z ČR i ze zahraničí poskytne nejrůznější mezioborové přesahy – zatím se můžete těšit na ilustrátorku MgA.Terezu Šiklovou, architektonický workshop ing.arch. Petra Jakšíka nebo na Marii Kuklovou rozvíjející kreativitu Le DADA de l’Enfant Terrible.

 

Art Club

děti od 6 do 12 let | každá středa od 14:30 do 16:00

 

→ Pro zachování nejlepší spolupráce je maximální počet 10 účastníků  ve všech zmíněných skupinách. Své místo si tedy prosím v případě zájmu rezervujte u Míši Patrovské na telefonu 778 728 991. Cena dětského a studentského Art Clubu je 50Kč za lekci, platí se s dvouměsíčním předstihem a nekoná se o prázdninách či svátcích (i umění musí odpočívat). 

→ Účast na dětském a studentském kroužku prosím potvrďtě vyplněním závazné přihlášky, která je k dispozici níže, a jejím odevzdáním na recepci galerie nebo odesláním elektronické verze na produkce@gbr.cz. 

→ V případě dotazů a nejasností se neváhejte obrátit na Michaelu Patrovskou na čísle +420 778 728 991 nebo na e-mailu produkce@gbr.cz.

                                                                                                                              

  

 

 

 

Art Club Senior*

*s uměním o umění pro dospělé a seniory

Volnočasová vzdělávací platforma pro interakci i aktivní komunikaci s uměním o umění pro dospělé a seniory. Art Club poskytuje prostor pro diskuzi, tvoření a hledání souvislostí ve světě umění – objevuje umělecká díla současných výstav, odhaluje jejich skryté významy a přibližuje příběhy umělců v širších souvislostech ve spojení s výtvarným experimentováním.

                                                            

 

Pro členy Art Club Senior navíc otevíráme prostory galerie tak, jak jsou běžným návštěvníkům nedostupné: nahlédnete do zákulisí příprav výstav, získáte informace o nejaktuálnějším dění v GBR i o připravovaných programech. To vše v jedinečném architektonickém prostoru a s odborným zázemím významné sbírky. Čeká na vás nabitá knihovna zaměřená na české a zahraniční výtvarné umění, architekturu, fotografii i nová média nebo workshopové studio, pro kreativní experimenty.

 

Vybrané úterky v měsíci od 10:00 do 12:00 a vybrané středy od 16.30 do 18.30.

 

Úterní Art Club Senior je otevřenou platformou – stačí dorazit ve vybrané úterní termíny na 10.00 a ohlásit se na recepci GBR. Bude na vás čekat naše edukátorka Věra Pokorná i skupina nadšených účastníků.  Termíny Art Clubu Senior najdete v programu galerie.

Středeční Art Club Senior je bohužel plně obsazen a proto vás prosíme o zvážení účasti na úterních termínech (popřípadě napište na mail knihovna@gbr.cz a zkusíme vaši účast vyřešit individuální domluvou).

→  Cena za jednu lekci je 50Kč. 

→ V případě dotazů a nejasností se neváhejte obrátit  na Věru Pokornou na e-mailu knihovna@gbr.cz.

 

 

 

 

 

docx
Oficiální přihláška do Art Clubu pro děti a studenty.docx
(84.2 kB)
zavřít