Strpení, prosím...

Edukační program 

Edukační oddělení GBR intenzivně spolupracuje s mateřskými, základními, středními školami a základními uměleckými školami. V edukačních programech klade důraz na výklad témat výstav prostřednictvím interaktivních prohlídek i výtvarných experimentů, pracuje v kontextech historie galerie a jejích sbírek.

Pro veřejnost jsme vytvořili program volnočasové vzdělávací platformy pro děti  pro interakci i aktivní komunikaci s uměním o umění s názvem Art Club, který funguje formou pravidelného odpoledního kroužku.

Obsah edukačních programů pro školy a zájmové skupiny v GBR koncipujeme s ohledem na různé věkové kategorie i specifické zájmy návštěvníků. Pokud máte zájem o individuální edukační program na míru pro vaši skupinu, neváhejte kontaktovat naši edukátorku Michaelu Patrovskou na e-mailu produkce@gbr.cz nebo na telefonním čísle +420 778 728 991. 

Partnerem pro nově vznikající edukační programy pro školy a volnočasové kroužky je lounská MŠ a ZŠ Montessori.

Formou pravidelných workshopů a interaktivních přednášek vycházející z dětského Art Clubu, spolupracujeme s lounskou Dětskou psychiatrickou nemocnicí. Navazujeme na vědecké poznatky a spolupráci s NUDZ o pozitivních dopadech umění na lidskou duši, rozvíjíme kreativní myšlení a učíme děti efektivní komunikaci.

Aktuální edukační program pořádaný pro školní skupiny a zájmové kroužky.

 

                                                 

                                                                                

 

 

zavřít