Strpení, prosím...

Výstavy

Miloslav Moucha | Cesta

10. 12. 2021 - 6. 3. 2022

Sérii výstav GBR v roce 2021 uzavřela podzimní retrospektivní výstava díla Miloslava Mouchy. Výtvarník světového významu část svého života prožil ve Francii, kde působil jako profesor na École des Beaux-Arts v Besançonu a jeho dílo je zastoupeno v několika francouzských muzeích moderního umění, včetně Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou v Paříži, ale také v Národní galerii v Praze a dalších našich významných institucích. Jeho dílo se přes symbolistní vliv (Zrzavý, Diviš, Preisler) postupně vyvíjelo ke konceptuální tvorbě, s níž se prosazuje v 70. letech jako umělec na francouzské scéně. Později koncept překračuje a svoji tvorbu ukotvil v geometrických formách (kruh, elipsa, čtverec, obdélník, linie) a posléze v krajině jako prostředku, jenž hovoří sám za sebe. Obsahovou inspiraci Moucha hledal v biblických textech, v Tóře a v Knize stvoření, v propojení mikrokosmu a makrokosmu, duchovního a materiálního světa a v krajině. Výstava tak jako 4. věta symfonie symbolicky shrnula a završila výstavní program roku. 

 

 

                                                       

 

                                                       

 

                                                       

 

                                                       

                  

                                                       

 

                                                       

 

                                                         

 

zavřít