Strpení, prosím...

Výstavy

Sóma / Tomáš Polcar

9. 11. 2023 - 11. 2. 2024

Tomáš Polcar je umělec, v jehož tvorbě se vyrovnaně potkávají intuice a ratio. Studoval na pražské AVU a postupně prošel třemi výraznými ateliéry profesorů Huga Demartiniho, Aleše Veselého a Milana Knížáka. Nepřehlédnutelným projektem byla Reklamní kampaň na obyčejné předměty v podobě billboardů ve veřejném prostoru, připravená společně s Ester Polcarovu, či Portréty nahých lidí v pražském metru. Extrovertně konceptuální nasměrování ven a jeho trendy potenciál opustil, když se s rodinou odstěhovali z Prahy do Slavětína nad Ohří. V otevřené krajině Českého středohoří se osvobodil od linearity městského času, začal vnímat a akcentovat cykličnost přírody a sám začal tvořit v cyklech. V souladu s vyrovnaným přístupem k racionální a intuitivní možnosti poznání vytváří obrazy světa idejí a světa smyslového jako formulace svého chápání jsoucna skrze tento svět. Intuitivnímu myšlení v jeho tvorbě odpovídá expresivní umělecký přístup, představovaný především krajinomalbou. Rozum reprezentuje geometrizující poloha, vědomě potlačující malířský rukopis.

Monografická výstava v GBR představí obrazy a objekty z cyklů Hnití plodí žití, Atomos, Sóma, Kyklos, Rezonance a Krajiny. Pro galerii vzniká nová obrazová instalace a poprvé budou také vystaveny obrazy, malované na řeckém ostrově Samothráké, kde se snoubí příroda s mýtem. Koncept dokumentuje Polcarovo dlouhodobé úsilí o harmonii, ve níž se mu vyjevuje smysl našeho bytí tady.

 

 

 

 

 

 

 

zavřít