Strpení, prosím...

Výstavy

MIRVALD 100

6. 8. - 28. 11. 2021

Výstava představila Mirvaldova díla ze sbírky Galerie Benedikta Rejta, představující mimo jiné monumentální kompaktní soubor černobílých kompozic na plátně s tématy undulačních válců, Rombergových křivek a aperspektiv válců či hravé barevné kompozice. Vedle černobílých struktur a unikátních kaňkáží a zmrzláží byly představeny i grafické listy, kde autor zpracovává jedno téma v barevných variacích, analogickým přístupem k sérii krajinných motivů Kystra, jež variují ten samý krajinný výsek a barevností mění jeho náladu. Unikátní jsou tři prostorové objekty a soubor fotografií ze surrealistického období.

Obrazy Vladislava Mirvalda patří k nejvýraznějším projevům českého konstruktivizmu, přesto jejich matematická přísnost není striktní. Autorově povaze nechybí hravost a pohrává si i s příjemci svého umění, když s dávkou ironie užívá latinské názvy či vkládá do řádu chybu. Mirvald odmítal přislušnost k op artu a někteří teoretici tedy kladou větší důraz na jeho zkoumání estetických možností geometrické konstrukce. Jeho tvorba však s op artovými přístupy zcela nezávisle a zcela jistě souvisí. Zabýval se možnostmi lidské percepce, iluzí vnímání plochy a prostoru. Tak jako jsou některá jeho pojmenování děl svým způsobem znejišťující, nastoluje svojí prostorově iluzivní malbou zpochybňující otázku jistoty viděného, vnímání versus skutečnosti.

 

 

                                                            

 

                                                           

 

                                                            

 

                                                            

 

                                                            

 

 

 

 

 

zavřít